บริษัท พี.เอส.บี.อินทีเรียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ระบบ ภูมิสถาปัตยกรรม อื่น ๆ

บ้าน คอนโด โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน สำนักงาน ร้านอาหาร

Architectural Design

บริการงานออกแบบและวางแปลนเบื้องต้น ให้ชมภาพ 3 D ในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

Design & Construction

บริการงานก่อสร้าง ตรวจสอบ ควบคุม ในทุกรายละเอียดขั้นตอนอย่างมี คุณภาพ มาตราฐาน โดยวิศวกร

Interior & Design

บริการงานออกแบบตกแต่งภายใน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เขียนภาพ 3 D เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพอย่างชัดเจน

System & Design

บริการออกแบบงานระบบพร้อมติดตั้ง ควบคุมดูแล คุณภาพ มาตรฐาน โดยวิศวกรงานระบบ

Landscaping Design

บริการงานด้านภูมิสถาปัตย์ จัดสวนตาม สไตล์ที่ลูกค้าต้องการ ส่วนญี่ปุ่น สวนบาหลี สวนโมเดอร์ สวนหิน